Styrker hjertesaken sin gjennom testamentarisk gave

Wibeke glad med hendene over hodet

Wibeke har hjertesaken sin i testamentet sitt. Dette er mer enn kun økonomisk støtte, det er også en gest som kan forvandle livene til folk med MS og styrke deres muligheter i generasjoner framover.

MS-forbundet er en interesseorganisasjon som støtter personer med multippel sklerose (MS) og deres pårørende. De tilbyr informasjon, rådgivning, og arrangerer møteplasser for å skape et fellesskap, samt arbeider for å bedre forståelsen og håndteringen av MS i samfunnet. Og de støtter livsviktig forskning på MS.

Støtten gjennom MS-forbundet

For personer som lever med MS, som Wibeke Bergheim Lund selv, er støtten fra organisasjoner som MS-forbundet uvurderlig. Økonomiske bidrag sørger for at ingen trenger å møte MS alene, gjennom etablering av møteplasser, opplæring av likepersoner og utvikling av støtteordninger. Med støtte kan MS-forbundet utvide sitt tilbud og hjelpe enda flere som er berørt av denne utfordrende sykdommen.

En pålitelig organisasjon

Som en politisk aktiv person hele livet, ser Wibeke på MS-forbundet som en seriøs aktør som virkelig forstår behovene til sine medlemmer. Hun har funnet et støttende fellesskap og føler seg trygg på at organisasjonen vil fortsette å være en pålitelig ressurs for sine medlemmer. Som medlem har hun opplevd betydningen av å møte likesinnede, og motta oppdatert informasjon om forskning og behandlinger relatert til MS. Hun fremhever organisasjonens stabilitet og dedikasjon til å imøtekomme behovene til de som lever med sykdommen, og for pårørende.

Speilbilde av kvinne på treningssenter

Et naturlig valg

For Wibeke er tanken på å testamentere en naturlig handling, spesielt til fordel for MS-forbundet, som hun har vært medlem av i over 20 år.

- Jeg synes det er viktig og helt naturlig å skulle bidra, særlig til en organisasjon som har vært og er så viktig for meg.

Uten etterkommere var det et naturlig valg å skrive testament for å fordele sine egne midler. Wibeke understreker viktigheten av å inkludere veldedige organisasjoner i sitt testament. For henne er det ikke bare en siste gest før man forlater verden, men en måte å etterlate seg en varig arv som hjelper andre.

-Jeg vil oppfordre andre til å gjøre det samme. Det er en fin form for medmenneskelighet.

En god gjerning

Gjennom sitt engasjement og erfaringer understreker Wibeke den siste gode gjerningen som å inkludere veldedige organisasjoner i ens testament. Hun oppfordrer andre til å følge hennes eksempel og vurdere å testamentere til sine hjertesaker.

-Det er godt å tenke på at man hjelper noen, for jeg vet at jeg hjelper noen med de pengene. Jobbe videre med å ta vare på folk, opplyse, gi nettverk – det føles godt.

Å gi tilbake til samfunnet gjennom testamentariske gaver er ikke bare en praktisk handling, men en meningsfylt og varig arv som kan forandre liv. Med denne oppfordringen minner Wibeke oss om den betydelige innflytelsen vi kan ha gjennom våre siste handlinger, og betydningen av å la vår arv leve videre gjennom støtte til våre hjertesaker, selv etter at vi har forlatt denne verden.

Vil du gi en gave i ditt testament?

Ønsker du å støtte din hjertesak selv etter at du har gått bort? Å skrive et testament hvor du inkluderer en organisasjon som er viktig for deg er en god måte å se til at din arv lever videre. Testamentariske gaver til MS-forbundet støtter MS-rammede og deres pårørende til gode liv. Din gave bidrar også til arbeidet for en verden uten MS.