Dette må du vite om ny arvelov

Lover og regler (4)
Bilde av advokat Jacob Lindegaard

Fra 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. Advokat Jacob Winderen Lindegaard i Brækhus Advokatfirma gir deg en oversikt over de viktigste endringene.

Livsarvingers arverett

En livsarving er barn, barnebarn og oldebarn. Disse arvingene har krav på pliktdelsarv.

I den nye arveloven videreføres reglen om at pliktdelsarv til livsarvinger er 2/3 av boet. Det er viktig å merke seg at maksimal pliktdelsarv økes fra 1 million kroner til 15 G (folketrygdens grunnbeløp), som utgjør rundt 1,5 millioner kroner. Dette gjelder for hver livsarving.

Endringen betyr at den testamentariske friheten du har blir noe redusert, men de nye reglene kommer barna til gode. Ønsker du å tilgodese andre, eksempelvis en samboer eller organisasjon, er det viktig å huske på denne endringen.

Nye regler for avkortning

Avkortning av arv er en reduksjon av kommende arv som skal utjevne tidligere forskudd på arv eller gaver. Tidligere kunne du som testator bestemme avkortning lenge etter barnet hadde fått en gave.

For gaver og forskudd på arv gitt etter 1. januar 2021, må du avtale beløpet for avkortning med arvingen senest på det tidspunktet gaven eller arveforskuddet gis. Grunnen er at du ikke ved en senere anledning skal kunne si at en gave gitt av økonomisk betydning skal komme til avkortning.

Tanken bak endringen er at barnet som mottar gaven, skal kunne velge mellom å motta gaven etter dine betingelser, eller avslå den for å få arv senere.

Ektefeller og samboere

Ektefellens og samboeres arverett videreføres. For ektefeller betyr det at de arver en fjerdedel i konkurranse med livsarvinger og en halvpart i konkurranse med avdødes søsken.

Samboere som har hatt, har eller venter felles barn har en arverett til 4 G. For samboere som har vært samboere i mer enn fem år kan samme rettigheter gis i testament. Denne minstearven på 4 G går da foran barnas pliktdelsarv.

Reglene om uskifte for ektefeller og samboere videreføres. Å sitte i uskiftet bo betyr at arveoppgjøret (dødsboet) etter den avdødde utsettes til senere, slik at ektefelle/samboer beholder hele eller deler av dødsboet til rådighet.

Tidligere har det ikke vært lov for den som sitter i uskiftet bo å gi bort fast eiendom. I den nye arveloven fjernes dette forbudet, og også det å gaveselge fast eiendom. Forbudet mot å gi bort gaver som står i misforhold til boets formue videreføres. Hva som står i mislighold til boets formue vil avhenge av din økonomi og formue, men det er lagt til grunn at gaver mellom 10 og 25 % kan stå i misforhold til uskifteboets formue.

Nye testamentregler

Tidligere måtte et testament underskrives med to vitner til stede. I de nye reglene trenger ikke vitnene lenger å være til stede samtidig. Det betyr at vitnene kan underskrive hver for seg.

Les også:

En innføring i testamentets ABC

Slik oppretter du et testament