Slik kan du starte samtalen

Gjennom et langt liv har vi mange samtaler med de personene som betyr noe for oss. Det kan være samtaler som omhandler følelser, kriser, gledesbudskap eller viktige hendelser i livet. Mange karakteriserer denne type samtaler som vanskelige, kanskje først og fremst fordi det er følelser involvert. Men både samtalen og resultatet av den kan være viktige og fine. Her kommer noen råd for en god samtale om arv.

  • Ta selv ansvar for å ta samtalen om din arv. Det er ikke et ansvar man kan overlate til barn eller andre pårørende. Husk at for dem er dette en påminnelse om at du ikke er der for evig, så vær forberedt på at det kan oppleves som vanskelig.
  • Avtal et tidspunkt og sted og fortell hva samtalen skal handle om, f.eks. at du er i ferd med å sette opp et testament og at du gjerne vil høre deres mening. Dette er ikke en samtale som bør komme ut av det blå.
  • Gi de du skal snakke med litt tid til å reflektere før samtalen, slik at de kan tenke gjennom hva som betyr noe for dem.
  • Start samtalen med å fortelle hvorfor du gjør dette og hva du ønsker å gjøre. Det er nødvendig at de du snakker med forstår hva som er viktig for deg og respekterer dine valg og at intensjonen er at det ikke skal bli uenigheter i etterkant.
  • Det kan være en god idé å gi en oversikt over hvilke verdier og gjenstander du rår over. Og noen ganger kan det være lurt å lodde stemningen om noen av dine arvinger har spesielle følelser for noe av dette.
  • Selv om arveloven gir mange et stort spillerom, er det sjelden en god idé å bruke et testament for å straffe noen. Hvis du forskjellsbehandler, forklar hvorfor.
  • Dersom du skal gi noe av det du etterlater deg til et veldedig formål, fortell hvorfor og hvordan. Eventuelt kan du gi arvingene muligheten til å være med å bestemme formålet.
  • Vær åpen og ærlig. Ikke legg skjul på at du eventuelt synes det er vanskelig. Det skaper en bedre atmosfære for samtalen.