Advokatens råd om fremtidsfullmakt

Testament (9)
Bilde av advokat Jacob Lindegaard

Den siste tiden har fremtidsfullmakt vært mye omtalt i media. Advokat Jacob Winderen Lindegaard i Brækhus Advokatfirma får også en del spørsmål om dette temaet.

Ulykker, demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv, enten dette er midlertidig etter en ulykke/sykdom, eller varig.

Vergemål og fremtidsfullmakt

– Dersom du blir ute av stand til å ivareta egne interesser vil statsforvalteren oppnevne en verge for deg i henhold til vergemålsloven. Dette kan for eksempel være ektefellen din eller et av barna dine, forklarer Jacob Winderen Lindegaard.

Har du ikke har ektefelle, barn eller søsken, vil en fremmed person kunne oppnevnes som din verge. Et vergemål medfører også mange begrensninger, i forhold til mulighetene en fremtidsfullmakt gir deg.

– Ved vanlig vergemål er det mange beslutninger vergen må få statsforvalterens godkjennelse til, som eksempelvis salg av eiendom, større gaver eller forskudd på arv. Dette kan være langtekkelige og tidkrevende prosesser, og det er ikke alltid at samtykke gis, og vergen har regnskaps- og rapporteringsplikt til statsforvalteren, forklarer Winderen Lindegaard.

Ta kontroll med fremtidsfullmakt

Normalt vil en fremtidsfullmakt helt eller delvis erstatte det alminnelige vergemålet.

– Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du ta kontroll og bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser og forvalte dine verdier dersom du i fremtiden ikke er i stand til dette selv. En fremtidsfullmakt gir på den måten langt større grad av selvbestemmelse, ifølge advokaten.

En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å styre for fremtiden med tanke på for eksempel disponering av bankkontoer og verdipapirer, representasjon ovenfor offentlig myndigheter, hva som skal skje med boligen din, hvem som skal ha rett til å ta helseavgjørelser på dine vegne og muligheten for å gi gaver og forskudd på arv.

– Fordi du i stor grad kan utforme fremtidsfullmakten akkurat som du selv ønsker, er dette en svært praktisk løsning, sier Winderen Lindegaard.

Pass på dette

Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg eller overdragelse, bør det klart fremgå hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge.

– Ønsker du at fullmektigen skal kunne selge for eksempel primærbolig, fritidseiendom eller en tomt, bør det tydelig fremgå av fullmakten. Det samme gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie eller at eiendommen skal kunne overdras, forklarer advokaten.

En annen ting som er viktig å være oppmerksom på er gaver. Ofte ønsker fullmaktsgiver at fullmektigen skal kunne gi vanlige gaver til nærstående, typisk i anledning fødselsdager og jul.

– Det kan oppstå uklarheter rundt omfanget av en gave og hvem som skal være mottager av denne. For å unngå uklarheter, bør det tydelig fremgå hva gaven skal bestå i og hvem den skal gis til. Særlig er dette viktig ved gaver utover det som anses som vanlig, sier Winderen Lindegaard.

Fortsatt behov for testament

Mange vil ha behov for å opprette både testament og fremtidsfullmakt, siden dette er to forskjellige typer disposisjoner.

– Fremtidsfullmakten trer vanligvis i kraft når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser, og opphører når du dør. Testamentet derimot trer i kraft når du du dør. Behovet for et testament er derfor til stede uavhengig av om du har opprettet fremtidsfullmakt, ifølge advokaten.

Ikke glem deg selv

Mange velge å skrive fremtidsfullmakt av hensyn til sine pårørende.

– Det er viktig å tenke igjennom også hva du selv ønsker, slik at du ikke bare lager en fremtidsfullmakt kun av hensyn til dine pårørende, avslutter Jacob Winderen Lindegaard.

Les mer om kravene og alt annet du trenger å vite om fremtidsfullmakt på nettstedet til Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/fremtidsfullmakt/

Fem potensielle arvefeller

Ved å styre unna noen potensielle arvefeller kan du bidra til å gjøre livet lettere og mindre konfliktfylt for dem du er glad i.

22. juni 2022

Hva er en fremtidsfullmakt – og hvorfor trenger du det?

Stadig flere velger å opprette en fremtidsfullmakt. Og det er gode grunner til å gjøre dette.

25. april 2022