Derfor bør du opprette testament

Testament (9)
En smilende Trude Sem Langfeldt

Å opprette et testament er en viktig handling som kan gi trygghet og klarhet for både deg og dine arvinger.

Et testament er ikke bare en formell juridisk handling, men også et verktøy som gir deg kontroll hva som skjer med dine eiendeler og verdier etter din bortgang. Mens arveloven trer i kraft automatisk og fastsetter fordelingen av eiendeler i mangel av et testament, gir et testament deg muligheten til å skreddersy arvefordelingen etter dine egne ønsker og verdier. Det er derfor viktig å nøye vurdere om den standardarven som loven foreskriver, samsvarer med dine preferanser.

Fordelene ved et testament                     

I dag har kun en liten del av den norske befolkningen skrevet testament. Dette betyr at for mange vil arven bli fordelt etter lovens standardordning, uten hensyn til individuelle omstendigheter.

– Et testament gir deg muligheten til å bestemme hvordan eiendelene dine skal fordeles, sier jurist i Justify Trude Sem Langfeldt. Justify er en digital advokattjeneste, som jobber med å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for alle, og som hver eneste dag hjelper mange nordmenn med å få på plass et gyldig og trygt testament.

Et testament er ikke bare et verktøy for økonomisk fordeling, det kan også avklare viktige spørsmål som ikke har direkte forbindelse til økonomiske verdier. Det kan omfatte alt fra omsorg for kjæledyr til håndtering av digitale eiendeler og personlige eiendeler med affeksjonsverdi. Videre gir et testament deg fleksibilitet til å tilpasse arvefordelingen etter din spesifikke livssituasjon, enten det er å gi ektefellen din mer arv, utvide retten til uskiftet bo for samboer, eller beskytte arven til mindreårige barn.

Forberedelser før utforming av testamentet

Før du setter i gang med å utforme ditt testament, er det viktig å skaffe en fullstendig oversikt over dine eiendeler. Dette inkluderer ikke bare fast eiendom og bankkontoer, men også investeringer og personlige eiendeler som smykker, møbler og kunstverk. Det er avgjørende å estimere verdien av disse eiendelene så nøyaktig som mulig for å sikre en rettferdig fordeling. Videre bør du vurdere om det er spesielle eiendeler du ønsker å tildele til ulike arvinger eller om du vil tilsidesette en del av arven til veldedige formål eller organisasjoner du støtter. Du kan også utnevne en formuesforvalter for mindreårige barn for å unngå at statsforvalteren tar over ansvaret, samt båndlegge arven til de fyller 25 år. Det er også mulig å bestemme at arven skal være din arvings særeie, noe som beskytter arven fra å bli delt ved en eventuell skilsmisse.

Unngå vanlige feil

– Mange prøver å lage testament selv uten å kjenne til de strenge lovkravene til form og innhold. Dette kan resultere i at testamentet blir ugyldig, sier Sem Langfeldt.

– Selv om det er dine ønsker og du har skrevet dem i et testament, kan det være begrensninger i loven som gjør at de ikke står seg likevel.

Derfor er det lurt å søke juridisk bistand for å sikre at testamentet er gyldig og følger loven. Denne hjelpen kan du få av advokater eller profesjonelle tjenester som Justify. Disse hjelper deg med å få oversikt over hvilke alternativer som gjelder for deg, og sørger for at dine ønsker er i tråd med loven. Det er også viktig å holde testamentet oppdatert dersom det skjer endringer i din livssituasjon, som skilsmisse, giftemål, fødsel av barn eller andre betydelige hendelser.

Langfeldt oppfordrer derfor alle til å holde testamentet oppdatert slik at det alltid reflekterer din nåværende situasjon og ønsker.

Tydelighet og kommunikasjon

Når du utformer testamentet, er det viktig å være tydelig og presis. Tydelig kommunikasjon kan bidra til å unngå fremtidige konflikter mellom arvinger og sikre at spesielle ønsker eller forhold som påvirker arvefordelingen, blir tatt hensyn til. Opplysninger om fordelingen av eiendeler, arvinger og spesifikke ønsker må inkluderes nøye for å unngå misforståelser og uklarheter.

Videre må testamentet oppfylle visse juridiske krav for å være gyldig. Det må være skriftlig og tydelig identifisere seg som et testament. Samtlige pliktdelsarver må ivaretas, og testamentet må undertegnes foran to uavhengige vitner som begge er over 18 år og uten personlig interesse i testamentet.

– Ugyldige testamenter på grunn av form- og innholdsfeil er en vanlig utfordring. Dette inkluderer manglende signaturer eller vitner, og å inkludere bestemmelser som strider mot loven, poengterer Sem Langfeldt.

– Uten god kjennskap til loven og de ulike alternativene, er det lett å gjøre feil som kan få store konsekvenser.

Fordeler med et digitalt testament

Opprettelse av et digitalt testament gir flere fordeler. Det gir enkel lagring, tilgang og oppdatering av dokumentet når som helst og hvor som helst, og det er enklere å dele med relevante personer som arvinger og advokater. I tillegg gir det sikkerhet gjennom funksjoner som kryptering og passordbeskyttelse.

Ved å følge disse retningslinjene og nøye vurdere dine egne ønsker og verdier, kan du sikre at dine eiendeler blir fordelt i samsvar med dine ønsker og sikre en trygg fremtid for dine nærmeste.

Bilde av advokat Jacob Lindegaard

Dette må du vite om ny arvelov

Fra 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. Advokat Jacob Winderen Lindegaard i Brækhus Advokatfirma gir deg en oversikt over de viktigste endringene.

17. mars 2021
Hjertelig takk

Hjertelig takk for at du inkluderer din hjertesak i ditt testament!

I anledning Den internasjonale testamentdagen 13. september ønsker vi å takke alle dem som gir en testamentarisk gave til sin hjertesak.

02. september 2022
Slik kan engasjementet ditt leve videre etter at du har gått bort

Slik kan engasjementet ditt leve videre etter at du har gått bort

Banker hjertet ditt litt ekstra for en organisasjon? Ved å inkludere en gave til en organisasjon i testamentet ditt, kan du utgjøre en forskjell også etter at du har gått bort.

24. februar 2023