Fem potensielle arvefeller

Testament (8)

Ved å styre unna noen potensielle arvefeller kan du bidra til å gjøre livet lettere og mindre konfliktfylt for dem du er glad i.

1. Demokratifellen

Blir alle avgjørelser om hvem som skal ha hva opp til arvingene selv, er risikoen for uenighet og konflikt stor. For å slippe at det skal oppstå slike vanskelige situasjoner kan det være smart å ta noen avgjørelser om hvem som skal ha hva på forhånd. Skriver du ned dine ønsker i form av et testamente, er du sikret at ønskene dine blir tatt til følge. Gjennom den oppdaterte arveloven som trådte i kraft fra 2021 er du også gitt større mulighet til å bestemme hvem som skal arve de ulike eiendelene dine.

2. Delefellen

Mange velger nesten på automatikk å overføre hytta til barna for så å la dem ordne resten seg imellom. Og det kan høres koselig ut å tenke på at barna dine skal dele på hytta, men det kan også fort bli ukoselig. Det kan lett bli uenighet om alt fra bruk og vedlikehold til oppussing av hytta. Alle barna har kanskje heller ikke samme smak når det skal gjøres oppgraderinger og endringer. En mulig løsning kan være å la ett av barna overta selve eierskapet, mens de andre får bruksrett. På den måten vil ingen føle seg utestengt fra familiehytta. Samle familien og diskuter hva som kan være den beste løsningen for nettopp din familie.

3. Samboerfellen

Bare samboere som har, har hatt eller venter felles barn, har lovbestemt arverett etter hverandre. Din samboer risikerer dermed å ikke arve en eneste krone etter deg selv om dere kanskje har bodd sammen i flere tiår. Og selv med felles barn er arven begrenset til 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. En god løsning er at du og samboeren din tilgodeser hverandre med et gjensidig testament. Det øker arveretten og tryggheten.

4. Forskuddsfellen

Det er viktig å ha klare og tydelige avtaler om hvordan man ønsker at arven skal fordeles. Særlig gjelder det hvis du gir forskudd på arv. Her er det også viktig at du har et tydelig skille mellom hva som er en gave og hva som er forskudd på arv. Når det er gitt forskudd på arv skal forskuddet avkortes i arvingens arv ved et senere arveoppgjør. Dette for å forhindre tvister mellom arvingene som følge av det de som ikke har blitt «forfordelt» vil betegne som urettferdig fordeling av dødsboet. Det er også verdt å merke seg at forskudd på arv ikke automatisk justeres for prisstigning. Skal forskudd på arv inflasjonsjusteres må dette settes opp som en del av testamentet.

5. Taushetsfellen

Taushet og hemmelighold gir grobunn for misforståelser og konflikt. Snakker du åpent med dine nærmeste om arv, bidrar det til å skape forståelse.

Slik oppretter du et testament

Vanlige spørsmål og svar om arv og testament