Viktig å vite om arveloven

Lover og regler (4)Testament (8)
Ektepar ser ut over havet

Du kommer sannsynligvis til å måtte forholde deg til arveloven i løpet av livet. Derfor er det viktig å kjenne til den.

Arveloven heter egentlig «Lov om arv og dødsskifte» og har regler for hvem som skal motta arv etter deg og hvor mye, hvem som kan sitte i uskiftet bo og reglene for dette, testamenter og prosessen i arveoppgjøret.

Tre arveklasser

Arveloven deler arvingene inn i arveklasser med ulik prioritet. I første arveklasse finner man avdødes livsarvinger. Dette er avdødes barn, eller etterkommere av disse barna. I andre arveklasse finner man avdødes foreldre, søsken, eller søskens barn. I tredje arveklasse finner man avdødes besteforeldre eller barn etter dem, det vil si tanter og onkler og deres barn.

Livsarvingers arverett

Dersom avdøde ikke etterlot seg en ektefelle, arver avdødes barn i utgangspunktet alt og fordeler boet likt mellom seg. Dersom arvelater ønsket å begrense barnas arverett er dette mulig å gjøre gjennom et testament. Men uavhengig av dette gir pliktdelsarven barna rett til å arve 2/3 av avdødes midler. Pliktdelsarven er oppad begrenset til 15 G per barn (G = grunnbeløp i folketrygden).

Ektefellers arverett

I tillegg til arvingene i de tre arveklassene, har også avdødes ektefelle krav på arv. Ektefellen har krav på 1/4 av verdiene i dødsboet eller minst 4 G. Ektefellearven kan begrenses til minstearven i testament. Hvis avdøde ikke etterlot seg livsarvinger, har ektefellen krav på 1/2 av boet eller minst 6 G. I dødsbo med mindre verdi så har minstearven på 4 eller 6 G prioritet foran livsarvingenes pliktdelsarv. Denne minstearven kan  ikke begrenses gjennom et testament.

Samboeres arverett

Samboere som ikke har eller venter felles barn har ingen lovbestemt arverett etter hverandre. Arveretten er uansett begrenset sammenlignet med rettighetene til ektefeller. Samboere har ikke rett til 1/4 av den avdødes bo, kun 4 G. De som ikke har felles barn, men har vært samboere i minst to av de siste fem årene, kan bestemme gjennom et testament at den gjenlevende part skal arve 4 G.

Ektefelles uskifterett

At en arv er uskiftet, betyr at arven ennå ikke er fordelt mellom arvingene. Å sitte i uskiftet bo betyr derfor å sitte igjen med avdødes verdier som skulle vært fordelt mellom arvingene, men hvor fordelingen er utsatt. Hovedregelen er at gjenlevende ektefeller har rett til å sitte i uskiftet bo. Dette er vanlig når den ene ektefellen faller fra, og ekteparets egne barn kan ikke hindre den gjenlevende parten i å sitte i uskiftet bo. Merk også at ektefeller har rett til å sitte i uskiftet bo selv om de ikke har barn.

Uskifte og særkullsbarn

Dersom den som er død har særkullsbarn, må vedkommendes særkullsbarn samtykke til at stemor eller stefar sitter i uskifte. Samtykket kan gis på forhånd, eller etter at førstavdøde går bort. Dersom særkullsbarn gir samtykke, er man som utgangspunkt bundet av dette samtykke. Dersom særkullsbarn ikke samtykker til uskifte, kan vedkommende kreve arven sin når mor eller far dør. Dette betyr at avdødes særkullsbarn kan hindre den gjenlevende ektefellen å sitte i uskiftet bo. Da må det foretas et skifte.

Samboers uskifterett

Samboere med felles barn har delvis rett til å bli sittende i uskiftet bo dersom den ene parten dør. Felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo kan inngå i uskiftet. Andre verdier, som for eksempel bankinnskudd, må fordeles. Dersom avdøde hadde særkullsbarn, må disse samtykke til uskiftet. For samboere uten felles barn har den gjenlevende ikke denne rettigheten til å sitte i delvis uskiftet bo.

La ditt testament bli din personlige arvelov

Har du ikke skrevet et testament, bestemmer arveloven alt om hva som skal skje med dine materielle eiendeler den dagen du dør. Og det er ikke alltid loven vil fordele dette slik du ønsker det, eller slik du mener det er mest rettferdig den dagen du dør. Derfor bør du skrive ned hva du ønsker skal skje med dine eiendeler i et testament. Slik kan du innenfor rammene av arveloven i stor grad påvirke hva som skal skje med dine verdier etter at du har gått bort.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du oppretter et testament eller hvordan du kan få hjelp til å skrive et, les artikkelen vår Slik oppretter du et testament.

Les også:

Bilde av advokat Jacob Lindegaard

Advokatens råd om fremtidsfullmakt

Den siste tiden har fremtidsfullmakt vært mye omtalt i media. Advokat Jacob Winderen Lindegaard i Brækhus Advokatfirma får også en del spørsmål om dette temaet.

04. oktober 2022
Gjensidig testament bilde

Hva er et gjensidig testament?

Et gjensidig testament er et juridisk dokument som er opprettet av to eller flere personer, vanligvis samboere eller ektefeller, hvor partene gjensidig bestemmer hvordan deres eiendeler skal fordeles etter deres død.

30. mai 2023