Anette testamenterer til hjertesaken

Testamentariske gaver (8)

– Jeg skriver testament hvor jeg etterlater arven til venner og til min hjertesak; dyrevern. Det er avgjørende å velge en seriøs organisasjon slik at jeg er trygg på at pengene går dit de skal; nemlig til dyrevelferd, sier Anette Light.

– Jeg ønsker å gi et bidrag som gjør verden til et bedre sted å leve for dyr, sier Anette. Her med sin gode hundevenn Sid.

Anette er frivillig barnløs og har alltid hatt dyr. – Vi mennesker må ta bedre vare på dyrene. De har følelser på lik linje som mennesker, og må respekteres på samme måte. Dyr blir ofte dårlig behandlet, og mange blir dessverre utsatt for mishandling. Jeg brenner for dyrevelferd og ønsker å etterlate meg et bidrag som gjør verden litt bedre for dyr. Ettersom jeg ikke har barn selv og i tillegg er enebarn, er det ingen som forventer arv etter meg. Dersom det hadde vært det, ville jeg allikevel ha satt av en del til dyrevern. Det er viktig å etterlate seg et fotavtrykk som gjør verden til et bedre sted å leve, mener Anette.

Gi til seriøse aktører!

– Vi håper at flere gjør som Anette, og gir gaver til seriøse organisasjoner som sørger for at pengene når fram dit de skal, sier generalsekretær Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd.

– Mange har en eller flere hjertesaker gjennom et langt liv. Det er noe fint ved det å vite at man kan bidra til en god sak også etter ens bortgang. Vi nyter alle godt av å leve i et land som har et velordnet velferdssystem. Velferdssystemet er imidlertid avhengig av at norske organisasjoner tar oppdrag som staten ikke gjør selv. Pengestøtten organisasjonene får av staten dekker bare deler av virksomheten, og organisasjonene må selv stå for de resterende kostnadene. Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for organisasjoner. En slik gave kan bidra til å redde flere liv, forskning på sykdom, arbeid for renere luft, bedre dyrevelferd eller hjelpe de som har aller minst, forklarer Nodland.

Oversikt over organisasjoner som følger etiske retningslinjer i denne sammenheng, finnes på www.innsamlingsradet.no.

Gode råd fra advokaten

– Det er flott at Anette skriver testament, og at hun etterlater en del til sin hjertesak. Det er avgjørende at hun gjør dette på en måte som er språklig klar og rettslig korrekt, så hun kan være sikker på at pengene går til det som hun ønsker, sier senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard. Les advokatens gode råd her.